Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen mooi verhaal, maar een kwestie van DOEN!
MVO is verantwoordelijkheid nemen door innovatie en vernieuwingskracht, is ook flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen en het realiseren van duurzaam rendement. VLP is zich bewust dat hier een sleutelrol voor het MKB is weggelegd.

MVO is voor ons onlosmakelijk verbonden met:

PEOPLE

• Het ondersteunen en laten ontplooien van initiatieven om mensen meer te betrekken bij de maatschappij.
• Het creëren van een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving.
• Kansen creëren en bieden aan mensen, ook voor hen die extra aandacht behoeven.
• Het stimuleren en vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
• Ontplooiing en stimulering van kleine initiatieven, vaak dichtbij.

PLANET

• Steun geven aan innovatieve technologieën en maatschappelijke vernieuwing.
• Bewustwording van onze invloed op het milieu en hiernaar handelen.
• Investeren in minder milieubelastende productieprocessen.
• Ontwikkeling van producten met lange levensduur, volledig recyclebaar.

PROFIT

• Duurzame samenwerking met bedrijven in de keten.
• Eerlijk zakendoen met respect voor normen en waarden.
• Continue verbeteren en innoveren.

VLP gaat haar MVO ambities de komende jaren steeds verder verankeren in haar diensten, producten en bedrijfsprocessen met als doel het gewenst positieve effect en rendement van MVO op al haar bedrijfsactiviteiten blijvend te versterken.